Xhovani Segantini është një ndër ata krijues, që nëpërmjet artit të vet vizatoi sistemin dhe harmoninë e faktorëve përbërës të jetës së universit. Edhe pse i shtërnguar nga përjetimet tragjike, të cilat si foshnjë e njohtuan me vdekjen dhe humbjen, ai përsëri gjeti forcën që shpirtin dhe mendjen t`ia...

ANALIZA