Ali Sinani sjell një art thellësisht të pastër, një art që kritikut ia bën të rëndë klasifikimin e tij në njërin nga -izmat, shkollat, stilet, drejtimet e muzetë e artit.

ANALIZA