Ai qëndronte përballë një kopshti të madh e të bukur anglez. E pyetën se çka sheh. E para gjë që tha: “Pas atij drurit në fund të kopshtit, gjenden ca bajga kali“. Ç’perspektive është kjo që shkyç gjithë floran dhe faunan rrethepërqark për tu përqendruar tek bajga...

ANALIZA