7 tebanët konicianë kundër vetes

Ai qëndronte përballë një kopshti të madh e të bukur anglez. E pyetën se çka sheh. E para gjë që tha: “Pas...

ANALIZA