Metaforat e linçimit

Gjatë zgjedhjeve ka shumë racizëm. Jo pak parti dhe politikanë operojnë me difamime, linçime në baza grupore, etnike. Gjersa ata e kanë vetëm për...

Historia si paranojë

Byung – Chan Han ka pjesërisht të drejtë. Në eseun e tij «Shoqëria e lodhur» filozofi koreano-gjerman thotë se që nga fundi i shekullit...

Paranoja, kaotët, metanoja

Problemet, krizat, rrahjet, vezët e gazet në Parlament i japin të gjitha argumentet e nevojshme për të pranuar pa dëshirë se shoqëria kosovare vazhdon...

Shteti pa kulturë

ARTET NË KAFAZ I /Me katër ese udhëtojmë hartës së problemit: Pse shqiptarët nuk figurojnë fare apo vetëm aksidentalisht apo rastësish kanuneve të arteve...

Puritani, perversion apo hile

ARTET NË KAFAZ II /Në asnjë doracak, studim apo përmbledhje mbi shkencat, artet, historinë, blegtorinë, bagëtinë e bujqësinë universale nuk figuron ndonjë përfaqësues drejtimi,...

Vrasësit e muzave

ARTET NË KAFAZ IV / Çka hynë në kanonet e vlerave botërore të arteve e çka s’ia vlen të mbetet as në historitë e...

Ikonat e epokës që shkoi

Është interesantë që të kërkojmë personalitete të historisë shqiptare që kanë depërtuar hsitorisë transnacionale, globale.

Res publica literaria [albanica]

«Res publica literaria [albanica]» - sot do ta përkthenim kështu: «Republika e intelektualëve [shqiptarë]». Ka një të tillë? Nëse po, si funksionon ajo?

Gjeoracizmi në kosovarizëm

Më shumë se lokalistë, më pak se racistë - janë ekskluzionistët e sotëm në Kosovë. Pseudodoktrina e tyre për bazë ka shtetin, respektivisht kombin kosovar, i cili për nga historia, politika (demokracia) dhe ekonomia del të jetë ende fetus. Dy eksese prominente ilustrojnë fenomenin më të ri ndër shqiptarë!

Sloterdijk akuzon perëndimin

Europa është një klub zbavitës që nuk zgjedh dot probleme serioze. SHBA - të e pas 11 shtatorit janë bërë skllavë të luftës së tyre imagjinare. Që të dyja format kanë një cak: atë të vetëshkatërrimit! Kështu diagnoza e kryefilozofit të popullarizuar Peter Sloterdijk. Ka vendosur edhe ky, përndryshe i pavarur, të bëhet neomarksist si Habermass & Co.?

ANALIZA