Ein neues Betriebssystem für mein Dasein

Prolog Das Sein ist das umgeformte Dasein des Seins. Ich kam hierhin ohne zu wissen, dass ich da bin. Ich tat Vieles, ohne zu wissen was...

Kulturosfera shqiptare në duart të imamëve

Po të mos ishin hoxhallarët, kultura shqiptare do të përmbysej edhe më gropshëm. Kjo kategori, le ta quajmë teopate, e shoqëruar me pseudo-imamatin e publicistikës, kujdeset për regjenerimin e kulturës kur mungon shteti, kur institucionet e arsimit gjenden para shuarjes dhe kur mungojnë elitat në çdo fushë vitale të shoqërive shqiptare.

Viza historike për në Yeşilköy

Dy perceptime janë bërë sërish aktuale. Njëri thotë: BE dhe tjerët diskriminojnë shqiptarët. Tjetri thotë se shqiptarët nuk meritojnë më shumë se kaq –...

Imperativi mamoniak i postmodernës

Kush flet për “vlera europiane”, eksponohet si ai klouni i Heinrich Böllit, i cili përfundoi shkallëve të “Bahnhofit” të Bonn-it, duke keqkënduar kundër Papës....

Traktat për kulturosferën shqiptare

Traktati është kondensat i një reflektimi dhe studimi të gjatë rreth dilemës se ndodhë apo jo regresion kulturor në zonat shqiptare. Konkluzioni del i qartë:...

ANALIZA