maskarada e madhe rrugëve te moskës surikov 1772

ANALIZA