Segantini ose arti i vetnjohjes dhe mbijetimit

Xhovani Segantini është një ndër ata krijues, që nëpërmjet artit të vet vizatoi sistemin dhe harmoninë e faktorëve përbërës të jetës së universit. Edhe...

ANALIZA