Për çdo ditë mediave e rrjeteve sociale botohen dhjetëra, qindra artikuj emrash të dekoruar me tituj akademik. Secili shprehet ashtu sikur ta kishte monopolin e vërtetësisë mbi këtë apo atë dilemë njerëzore. Kështu ia kanë nisur madje të sillen edhe gazetarë të paspecializuar në ndonjë shkencë të veçantë; mjafton...
EURODEBATI/ Evropa në krizë? Në debatin aktual duket të jetë kështu. Intelektualët si Habermas, Cohn-Bendit, Konrad, Mak thonë se nacionalizmi, shpërndarja e keqe e kapitalit dhe religjionet bllokojnë emancipimin e mëtejmë të kontinentit. Tezat dhe antitezat!
I keni parë listat e këshilltarëve të ministrave e primatëve? Ato janë aq të gjata saqë ta zënë udhën jo vetëm Kosovës, por edhe pubeve zvicerane e hoteleve në Kazakistan. Gjurmëve të një kategorie që bënë jetë "pas perdeve". Me çka merret ta zëmë këshilltari i një ministri? Një kategori...
Intelektualët, gazetarët, autorët, publicistët asnjëherë nuk mund të akuzohen për inkonsistencë. Pse? Sepse janë mendje aktive. Historia e një keqkuptimi. «Dhe Feridi faqen ndërron dje shante...sot lëvdon». Këtë varg nolian për Konicën e lexojmë saherë kur dikush donë të vë në dukje inkonsistencën e ndonjë publicisti, politikani, autori apo gazetari. Ky...
Gjenerata krijuese që është ngritur në kohën e sundimit komunist ka për synim shpërlarjen publike nga fajet e bëra në të kaluarën. Gjatë kësaj shpërlarje e pësojnë shumë faktorë, sidomos gjenerata krijuese në lulëzim e sipër. Krijohet përshtypja sikur shqiptarët kanë vetëm një vetëdije, atë historike, dhe atë të...
Cili është projekti individual i politikanit ose i intelektualit shqiptar në favor të përparimit të shoqërisë kosovare, shqiptare? Kjo pyetje buron nga parafytyrimi: Njeriu që merret me politikë apo ai që vret mendjen për të mirën e vendit, shtetit, demokracisë, lirisë rri natë e ditë ulur në tavolinën e...
Kërkoi kuptimin e jetës dhe botës. Gjeti njeriun. U përball me absurdin si drejtues ekzistence. Preferoi revoltën. Beri njërin nga shkrimtarët më të mëdhenj francez të shekullit 20 dhe kryeveprën letrare të ekzistencializmit (I Huaji).
Vdiq letra, rroftë interneti? Jo, thonë ekspertët dhe shkencëtarët. Konkurrenca ndërmjet mjeteve të informimit dhe transferimit të dijes nuk është problemi, por injoranca humane e cila emancipimin me inovacionet e përjeton gjithmonë si Apokalipsë. Historia e një histerie.  Cyber-futuristët e subvencionuar nga Apple, Microsoft & Co. si dhe militantët e...
Arkeologët thonë se frika ka qenë motivatori zanafillor nëpër artefaktet me karakter religjioz. Jo pa të drejtë
Byung – Chan Han ka pjesërisht të drejtë. Në eseun e tij «Shoqëria e lodhur» filozofi koreano-gjerman thotë se që nga fundi i shekullit 20 e këtej humaniteti nuk lufton më me epidemitë, nuk ka frikë më nga neoimperatorë bestial dhe luftëra frontale me bajoneta dhe raketa, sepse ekzistencën...

ANALIZA