Semiotika e çyjëzimit

Pse asnjëri nga liderët e sotëm nuk thirret më «baba i kombit» apo «prijësi ynë i madh»? S’ka më personalitete të tilla apo shqiptarët...

ANALIZA