Inteligjencia shqiptare: cilët sillen si intelektualë, mirëpo janë dandi pompozantë- kot; cilët janë ideplotë, por vetëm mendjebukur; cilët gropa e vetvetes dhe cilët vërtet duhen perceptuar meritueshëm.
DËBIMI I SHQIPTARËVE NGA ZVICRA (2) -"Bota e tretë", në fjalorin e politikës zvicrane do të thotë: Kategorizim i popujve dhe vendeve sipas gradës së varfërisë dhe urrisë. Vende, keto me nevojë urgjente për ndihmë humanitare. "Tre rrathët": Politikë e cila parandalon depërtimin e pjestarëve të po këtyre shteteve...
Gratë prishin familjet për të bërë karrierë, prandaj duhet të trusin në shtëpi. Kompjuteri, televizori janë mjetet e dreqit që duan të shkatërrojnë socialitetin tradicional shqiptar. Kosova nuk është përnjëmend shtet. Jemi ende në vitin 2007. Napoleoni ka qenë transvestit, ndoshta? Mizogjini, shkelje të ligjeve e kushtetutës, ideologji parapolitike...
Në Zvicër vazhdojnë të vijnë azilkërkues ashkalinjë, romë dhe egjiptas. Ata thonë se ndiqen, rrihen dhe terrorizohen nga shqiptarët etnikë. Ndër to ka edhe plotë shqiptarë që mohojnë përkatësinë e tyre kombëtare me qëllim të sigurimit të azilit.
«Na mbytën portalet shqiptare me femra cullak», ulërijnë puritanët dhe i luten Zotit të tyre që mediat mos vendosin ndryshe!
Sa herë janë zgjedhjet Shqipëria le përshtypjen e ishullit në përmbytje. Evropa dhe SHBA-ë thonë është tejkaluar limiti. Ndërmjet flakëve të pushtetit dhe opozitës është shtangur plotë frikë elektori. Çka të bëjë ai?
Politikanët sugjerojnë shqiptarëttë jenë të paaftë për të pranuar demokracinë si model shoqëror? Është kjo një e vërtetë apo shpifje tradicionale politike? Në çfarë sistemi politik jetojnë shoqëritë shqiptare? Kush beson se në Kosovë është instaluar (qoftë edhe në fazën fillestare të saj) demokracia liberale është po aq i manipuluar...
Psikologjia e grupeve - Opinionistët 1 / Opinionbërësit mediave shqiptare sillen sikur jo vetëm ta kenë studiuar por edhe ta kenë përjetuar personalisht zhvillimin kulturologjik të humanitetit.  Në fakt më shumë përballemi më një shumicë „intelektualësh“ stresorë se me të atillë me tru të kërcënuar ndonjëherë nga brisku i Ockhamit.
Është e «natyrshme» që serbet nuk duan të pranojnë se «zemrën» nuk e kanë në Kosovë. Kështu sillen shumica e «humbësve» në kohë shoku. Paradoksale është sjellja e kosovarëve: me gjitha shanset e tyre për të ecur para, ata vazhdojnë të mbeten pengj të miteve dhe «lugetërve» të tyre të gjallë e të vdekur.
Edhe mediat në zë perëndimit transmetojnë statuse rrjetesh sociale me relevancë publike. Edhe ato raciste, përjashtuese, fyese. Por duke i gjykuar nëse dalin nga mendja e ndonjë personi me rol vendimmarrjeje ose ndikimi masiv në shoqëri. Afërmendsh duke mos etabluar mesazhin destruktiv të facebookianit apo twitterotrojanit si titull, si material...

ANALIZA