Odiseja e Alvin Berishës "Ky mot është i mirë për vdekjen e njerëzve të ligë" - Naser Aliu në "Ngjyrat e dashurisë", Fq. 22. 1. Ky në kollazhin e sajuar anash është Alvini. Po të kisha pushtet, do të kisha mbledhur...

ANALIZA